Lentokentän toiminta

Räyskälän toiminta-ajat

Moottorikoneilla suoritettavat nousut ja laskut lentopaikalla ovat sallittuja klo 09.00-21.00. Muina aikoina tarpeettomia harjoituslentoja/laskukierrosharjoituksia ei saa tehdä. Rajoitukset eivät koske etsintä-, pelastus- ja palolentoja eivätkä operaatioita, jotka ilmailulain, lentosääntöjen ja lento-turvallisuuden nimissä ovat ehdottoman välttämättömiä.

 

12.12.2007/ Räyskälä-Säätiön Ilmailukeskuksen lentopaikalle ympäristölupa

Hämeen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Räyskälä-Säätiön Ilmailukeskuksen lentopaikalle sekä alueella sijaitseville polttoaineenjakelutoiminnoille. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä, jotka koskevat muun muassa lento- ja polttoaineenjakelutoimintaa, vesien- ja maaperänsuojelua sekä jätehuoltoa ja meluntorjuntaa. Luvassa edellytetään myös tarkkailemaan toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin.

Lentotoiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa vähennetään rajoittamalla lentopaikan käyttöaikaa. Toiminnanharjoittajalta edellytetään myös suunnitelmaa meluntorjuntatoimenpiteistä ja meluselvityksen päivittämistä.

Polttoaineenjakelutoimintoja koskevissa määräyksissä edellytetään säiliöiden tarkastamista ja kunnostamista vastaamaan pohjavesialueilla sijaitseville polttoaineenjakelutoiminnoille asetettuja vaatimuksia. Säiliöt ovat Neste Aviation -ilmailupalvelut Neste Oil Oyj:n, Hämeen Laskuvarjourheilijat ry:n ja Liikkuvan poliisin omistuksessa.

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Räyskälä-Säätiön on 31.12.2014 mennessä tehtävä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, jolloin hakemukseen on liitettävä muun muassa tuore meluselvitys.

----

 Ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jonka päätöksestä Räyskälä-säätiön hallitus valittaa Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen.