Maaperä

Poikkileikkauskaavio maaperästä (Geologian tutkimuskeskus, maaperäkartan käyttöopas)

Pernunnumen alue kuuluu laajaan kolmannen Salpausselän harjualueeseen joka kulkee luode - kaakkosuuntaisena aina lähes Hyvinkään Rajakylän alueelta Räyskälän, Tammelan ja Forssan kautta aina Huittisiin asti. Räyskälän alueella harjumuodostuma on laajentunut laajaksi jäätikköjokitoiminnan synnyttämäksi tasaiseksi delta- alueeksi. Tarkempi alueen maaperän ominaisuuksien kuvaus löytyy Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan selityksistä.

Luoteis-Lopen alue on hyvin rikas maaperän piirteiltään. Runsas kirkasvetisten lähdejärvien verkosto on sijoittunut juuri edellä kuvattuun ainutlaajuiseen harju - delta -alueelle. Alueen eteläpuolta puolestaan luonnehtivat omaleimaiset laajat kumpumoreenialueet. Pernunnummen delta-harju -alue muodostaa myös huomattavan pohjavesialueen.

Pernunnummen alueen maaperäkartta (Geologian tutkimuskeskus)

PDF-tiedostoPernunnummen alueen maaperäkartta (Geologian tutkimuskeskus) (6.7 MB)