Jätehuolto

 

Tämä jo osin vanhentunutta tietoa, koska kaikki sopimukset Jätehuolto Rannan kanssa irtisanottiin syksyllä 2017 kunnan toimesta ja kaikkien on tullut tehdä uusi sopimus Kiertokapulan kanssa. 

Pidetään kuitenkin silmät auki edelleen tienvarsi-roskisten suhteen.

----

Lopen kunnan luopui haja-asutusalueiden jätteiden keruupisteistä koskien sekajätettä vuoden 2009 aikana, Luoteis-Lopen Loma-asukkaiden yhdistys auttoi alueen loma-asukkaita myös mökkikohtaisen jätehuollon alihankkijoiden ja hintatason kartoituksessa ja välitti tiedot jäsenilleen mökkikohtaisten sopimusten tekoa varten.

 

Negatiivisina seikkoina Molokeista luopumisen yhteydessä on ollut havaittavissa roskien jättäminen ”tien varsille” luvattomasti. Räyskälässä löydettiin useita muovisäkillisiä rakennusjätteitä, joista on mennyt ilmoitus viranomaisille. Jätteiden alkuperä pyritään selvittämään ja lasku jätteistä voi olla melkoinen. Toivommekin, että yhdistyksemme puitteissa toimitaan tässä asiassa vastuullisesti ja olisi hyvä,että pidämme kukin silmämme auki ja teemme ilmoituksen jos näemme holtittomuutta jäteasioissa. Yhteyttä voi ottaa vaikka yhteydenottokaavakkeen avulla tai ottamalla yhteyttä suoraan hallituksen jäseniin.