Yli-Mylly

Ilmakuva Yli-Mylly -järveltä (lähde Lopen kunnan sivut, kuva Sito Oy)
Pintavalutuskentäksi hakattu alue Ämmäojan alajuoksulla, kuva alkutalvella 2009.
Laskeutusallas Purinsuon alueella, kuva tammikuussa 2009.

 

Yli-Myllyn veden laatua heikentää runsas humuspitoisuus, mikä ilmenee varsinkin sadeaikoina veden voimakkaana ruskeana värinä. Humuspitoisuus johtuu Purinsuon suo-ojituksesta. Oheisessa ilmakuvassa nähdään Yli-Myllyn lounaisosassa Purinsuon laskuojan "delta" -alue harmaana. Järvi on kasvanut osittain kapeikkoalueelta jo umpeen. Vaalean harmaa alue ilmakuvassa kuvastaa hyvin voimakkaan humussedimentaation aluetta.

Yli-Myllyjärven valuma-alueen kunnostustoimista on sovittu yhdessä Metsähallituksen ja Hämeen ympäristökeskuksen neuvonpidoissa. Jo vuonna 2008 kunnostussuunnitelman mukaisesti purinsuon alueella aloitettiin laskeutusaltaiden teko. Veden laatuun niillä ei ole ollut juuri vaikutusta. Ämmäojan alajuoksulle kuului ohjelmaan pintavalutuskentän tekeminen, jota ei ole vielä keväällä 2010 aloitettu (puut on kuitenkin alueelta kaadettu).

Pintavalutuskenttä tehty ja kunnostettu loppuvuonna 2013.

 

 

Kuvia Ämmäojalta lokakuussa 2010:

http://gtvideot.kuvat.fi/kuvat/Purinsuo/