Kaita

6.10.2018 Vaihe I

Aloituspalaveri Kaidan mökkiläisten ja yhdistyksen puheenjohtajan Ossi Ikävalkon kanssa.

1. Tutkitaan rautakipsin ja kalkin saatavuus ja kuljetusmahdollisuudet

rautakipsillä saataisiin sedimentti sidottua pohjaan

kalkilla saataisiin parannettua happamuutta

2. Tutkitaan levitysmahdollisuudet

talvella jään päälle ?

kesällä muulla tavoin ?

kustannukset ?

3. Tutkitaan Kaidasta Särkijärveen laskevan ojan tila ja mahdolliset luvat ojan perkaamiseksi. 

20.10 talkootöinä ojan siivous - nyt lähes tukossa oksista ja rangoista.