Järvien tilan selvitys ja kunnostussuunnitelma

 Yhdistys on saanut rahoituksen ympäristöhankkeen toiselle vaiheelle.

Jonna Orava Hämeen ammattikorkeakoulusta teki vuonna 2011 järvien tilaa koskevan selvityksen opinnäytetyönään. Selvitys käytiin läpi syksyllä 2011.

Kunnostussuunnitelman Salmijärven ja Kaidan tilan parantamiseksis teki Piia Tuokko talven 2013/2013 aikana.

 

PDF-tiedostoräykälä 2014 talvi.pdf (220 kB)
8 Räyskälän järven tila talvella 2014.

Järvien tila

Kaislan leikkausta Myllyjärvellä 2008

 Yhdistyksen merkittävimpiä tehtäviä on kaikkia mökkiläisiä läheisesti koskettavan järvien tilan kehityksen seuranta ja mahdollisten kunnostustoimien edesauttaminen. Merkittävimpinä kohteina ovat olleet Myllyjärvi ja Yli-Myllyjärvi.

Järvien tilaa on selvitelty mm. Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toimesta.

Näille sivuille kootaan aineistoja ja tietoja järvien tilasta ja tehdyistä selvityksistä. Tavoitteena on myös toteuttaa omaehtoista "jokamiehen" tilan seurantaa, kyseeseen tulee mm. havaintojen teko vedenpinnan korkeudesta sekä veden väristä ja sameudesta.

Alueen järvien valuma-aluekartta ja muuta tietoa metsätalouden vesien suojelusta löytyy Metsäkeskuksen nettisivuilta.