Ympäristö

Kuva: Esa Pitkänen
Yhdistyksen tärkeänä toiminnan teemana on ympäristön tila.
Siihen kuuluu paljon asioita, yksi tärkeimmistä on mökkijärvemme. Tälle sivustollemme on tarkoitus saada järvien tilasta ja tehdyistä selvityksistä sekä kunnostamistoimenpiteistä yhteenveto. Lisäksi on ajatuksena kehittää yksinkertaisia jokamiehen havaintoja, joilla voitaisiin kirjata ylös järvien tilaa kuten vedenpinnan korkeusvaihteluja, veden sameus yms. Lisäksi tavoitteena on tehdä ympäristön tilan seurantaa kartoittamalla toukokuun lopussa alueen mökkiteiden kuntoa sekä seuraamalla tehostetusti poikkeamia säädetyistä ja sovituista ympäristöehdoista (melu, roskaaminen, jäte).
Jäteasiat ovat nyt olleet uudessa mökkikohtaisessa sopimuksessa, siitäkin voi hyvin laittaa terveisiä yhdistyksellemme nettisivujen kautta; ovatko asiat toimineet vai eivät. Ympäristön tilan seurantaan toivotaan kaikkien mökkiläisten aktiivisuutta. Jos toteatte maastossa esim. roskaamista, laittakaa se meidän tietoomme, niin viemme asioita eteenpäin.