Lausunnot

Yhdistys on myös antanut lausuntoja mm. Räyskälän lentokeskuksen ympäristölupa-asiassa sekä maisemahakkuu-asioissa.

Yhdityksen edustaja on myös mukana Lopen kunnan ja vapaa-ajanasukkaiden välisessä mökkiläisdemokratiakokouksessa. Kokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkautta.