Vuosikokous 22.8.2020 klo 12.00

Aika: 22.8.2020 klo 12:00 - 14:00
Paikka: Räyskälän lentokeskuksen iso luokka.

 ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Käydään läpi järviprojektien tilanne
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 9. Valitaan hallituksen jäsenet
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
 11. Muut asiat / keskustelua

Kahvitarjoilu.

Hallitus  2019 - 2020

pj.

Ossi Ikävalko

 

Yli-Mylly

varapj.

Sirpa Leino

 

Salmijärvi

siht.

Leila Rajakangas

 

Kaita

jäsen, rahastonhoitaja

Juha Strandman

 

Yli-Mylly

jäsen

Anneli Kailokari

 

Vääriä

jäsen

Kaija Huhdankoski

 

Yli-Mylly

jäsen

Erkki Palonen

 

Salmijärvi

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 4 – 8 jäsentä. Jäseniä valittaessa pyritään siihen, että hallitus mahdollisimman kattavasti edustaa eri järvien pienalueita. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahden vuoden toimintakaudeksi, jäsenet vuodeksi.