Koirat ja laki

Koirat ja laki:
Taajaman ulkopuolella säätää metsästyslaki. Pääsääntö on, että ilman maanomistajan tai metsäs-tysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella. Vaikka kyseinen lupa olisi niin maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Tämä kiinnipitovelvoite ei kuitenkaan koske alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa tai viittä kuukautta nuorempaa koiraa. Silloin, kun koira on luvallisesti irrallaan, on sen kuitenkin aina oltava omistajan hallinnassa.