Lausunto maisematyölupahakemus

22.10.2022

Lopen ympäristöpäällikölle lähetetty lausunto Riitalan Yhteismetsän maisematyölupahakemusta koskien.