Vuosikokous 2022

23.4.2022

Aika: 21.5. klo 13.00. Paikka: Lentokentän motellin saunan iso takkahuone

On tullut jälleen aika nähdä kasvotusten ja oikeaan vuosikokousaikaan.

Kokouksen alussa esittäytyy kentän uusi toiminnanjohtaja Anu Vahteristo ja olemme pyytäneet häntä kertomaan mm. lentomelumääräyksistä ja niiden seuraamisesta.

 

Varsinaisen kokouksen esityslista:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet (nyt pj Ossi Ikävalko, varapj. Sirpa Leino, Erkki Pekonen, rah.hoit. Juha Strandman ja siht. Leila Rajakangas)
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
 11. Muut asiat

 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Tervetuloa!