Luoteis-Lopen Loma-asukkaat ry on vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on ollut alueen loma-asukkaiden yleisten ja yhteisten oikeuksien valvominen. Toimintaan kuuluvat asiat ovat voineet olla kiinteistöihin, kunnallistekniikkaan, tiestöön, ympäristörauhaan ja luonnonsuojeluun liittyviä. Toiminta-alueena on kunnan länsiluoteisen rajan ja Kaartjärven välinen alue, jolla on parikymmentä järveä. Alueen eteläpuolella leviää Purinsuo, ojitettunakin ainutlaatuinen suomaisema.

Yhdistys on toukokuussa 2023 päätetty lopettaa vuoden 2023 aikana. Nämä sivut lakkaavat toimimasta 31.12.2023. Osa sisällöstä on jo poistettu ja osa tärkeistä dokumenteista tullaan tallentamaan sihteerin Leila Rajakankaan toimesta. Tiedustelut näistä dokumenteista jatkossa leila.rajakangas@kolumbus.fi

Ajankohtaista


Keskustelupalsta